Swoje zmartwienia zostaw nam Przesiądź się na lepszą ochronę

Kontakt

DEFEND INSURANCE Sp. z o.o. część DEFEND INSURANCE GROUP
ul. Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice, Polska
NIP: 2050001853, Regon: 240069520, KRS: 0000228653, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS
 

Telefon: +48 32 797 10 41      Email: info@defendinsurance.pl

 
   
Siedziba DEFEND
ul. Czerwińskiego 6, 40-123 Katowice, Polska
Oddział w Warszawie
ul.Bonifraterska 17 (6 piętro), 00-203 Warszawa
Centrala (CZ)
Roztylská 1860/1, 148 00 Prague, Czech Republic