Swoje zmartwienia zostaw nam Przesiądź się na lepszą ochronę

Dla Klientów

Szanowni Państwo,

Grupa Defend ma za sobą ponad 20 letnie doświadczenie w zakresie tworzenia i sprzedaży nowoczesnych produktów ubezpieczeniowych. Nieustannie rozwijamy i usprawniamy nasze produkty tak, aby sprostać nie tylko wymaganiom nowoczesnego rynku, ale w głównej mierze, aby sprostać Państwa oczekiwaniom. Działalności na rynkach ubezpieczeniowych Europy Środkowej pozwoliła zdobyć nam wiedzę i doświadczenie, ale przede wszystkim zaufanie naszych Partnerów. Dlatego nasze produkty opracowywane są w oparciu o Państwa komentarze i we współpracy z najlepszymi zakładami ubezpieczeniowymi m.in. z Lloyd’s, który działa nieprzerwanie od ponad 300 lat.

Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące oferowanych produktów, jak i samego procesu likwidacji szkód.

Jeżeli na liście poniżej, nie ma odpowiedzi na Państwa pytanie, zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą info@defendinsurance.pl lub telefonicznego: +48 32 797 10 41.

 

Szkody

W przypadku wystąpienia szkody prosimy o niezwłoczny kontakt z Centrum Autoryzacji Szkód pod numerem telefonu +48 32 797 10 41  lub mailowo na adres info@defendinsurance.pl

Nasz likwidator przekaże właściwy formularz szkodowy i udzieli wszelkich wyjaśnień w zakresie procedury likwidacji szkody.

Naszym celem jest możliwie jak najszybsze przeprowadzenie procesu likwidacji szkody, aby przebiegał on zgodnie z Państwa oczekiwaniem. Prosimy o dostarczenie wszystkich dokumentów zgodnie z zapisami OWU i wytycznymi likwidatora.

 
 Zgłaszanie zmian

 
Aby ułatwić przyszły proces likwidacji szkody, przypominamy o konieczności zgłaszania wszelkich zmian związanych z zawartą umową ubezpieczeniową. Zmiany można zgłaszać telefonicznie: +48 32 797 10 41 lub mailowo na adres info@defendinsurance.pl

Jeżeli macie Państwo dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu i życzymy szerokiej drogi!

W razie wystąpienia szkody prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny pod numerem +48 797 10 41 lub mailowy na: szkody@defendinsurance.pl.

Nasz pracownik działu likwidacji prześle formularz zgłoszenia szkody i poprowadzi proces likwidacji.

Naszym celem jest możliwie jak najszybsze przeprowadzenie procesu likwidacji szkody, aby przebiegał on zgodnie z Państwa oczekiwaniem. Prosimy o dostarczenie wszystkich dokumentów zgodnie z zapisami OWU i wytycznymi likwidatora.

Produkty ubezpieczeniowe DEFEND sprzedawane są za pośrednictwem sieci partnerskiej. Zarówno przez dealerów nowych jak i używanych pojazdów, przez agentów ubezpieczeniowych czy firmy leasingowe. Dlatego zapytaj swojego sprzedawcę o ubezpieczenie DEFEND przed zakupem pojazdu.

Jeżeli Twój sprzedawca nie oferuje produktów ubezpieczeniowych DEFEND skontaktuj się z nami pod numerem telefonu +48 32 797 10 41 lub mailowo na info@defendinsurance.pl a my wskażemy ci najbliższy punkt partnerski.

Jeśli warunki ubezpieczenia nie wskazują serwisu uprawnionego do wykonania naprawy, można samemu wybrać warsztat naprawczy, który po wykonanej naprawie wystawi fakturę VAT.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem + 48 32 797 10 41 lub mailowy na adres: szkody@defendinsurance.pl .


Uprzejmie prosimy o niezwłoczne zgłaszanie zmian danych w zawartej umowy ubezpieczenia (takich jak zmiana numeru rejestracyjnego lub innych danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym) tak, aby w przyszłości uniknąć ewentualnych komplikacji w procesie likwidacji szkody.

Wszelkie zmianach prosimy zgłaszać telefonicznie pod numerem +48 32 797 10 41 lub mailowo na info@defendinsurance.pl.

Przedłużona gwarancja zapewnia ochronę właścicielowi pojazdu na wypadek wystąpienia awarii mechanicznych i elektrycznych w jego samochodzie, a więc ochrona przed kosztami naprawy. Konstrukcja programów gwarancyjnych oparta jest na szeregu czynników zmiennych umożliwia wszechstronne kształtowanie warunków ubezpieczeń w zależności od przyjętych założeń i zamierzonych celów. Lista części objętych ochroną wyszczególniona jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia dla danego wariantu. Prosimy o zapoznanie się z OWU u sprzedawcy, przed przystąpieniem do ubezpieczenia. Po zawarciu umowy otrzymasz również pisemne potwierdzenie zakresu.
Odpowiedzialność za ewentualne wady ukryte leży po stronie Sprzedawcy, ale dotyczy jedynie wad, jakie pojazd miał w momencie sprzedaży lub wydania, a Sprzedawca nie poinformował o ich istnieniu. Przedłużona gwarancja chroni nas w sytuacji, gdy ewentualne usterki nastąpią po zakupie pojazdu, w znacznie szerszym zakresie. Maksymalny okres ochrony to nawet 36 miesięcy.
Przedłużona gwarancja DEFEND Car Protect zaczyna obowiązywać po upływie okresu objętego gwarancją producenta. Nasze produkty dla pojazdów nowych lub będących na gwarancji producenta są uzupełnieniem ochrony jaką mieliśmy zapewnioną przez producenta po wygaśnięciu gwarancji fabrycznej (zarówno w związku z przekroczeniem limity przebiegu jak i upływem okresu objętego gwarancją), a wykupione odpowiednio szybko pozwalają na uzyskanie ochrony nawet na kolejne 3 lata bez limitu przebiegu. Eksperci zauważają, że dzięki przedłużonej gwarancji, przy sprzedaży pojazdu będzie on utrzymywał wyższą wartość lub szybciej znajdzie nowego nabywcę.
Odpowiedzialność odszkodowawcza i wysokość odszkodowania ustalane są przez pracowników działu likwidacji szkód na podstawie przesłanego formularza zgłoszenia szkody oraz załączonych faktur z warsztatu, dokumentacji i zdjęć a w niektórych przypadkach w oparciu o oględziny pojazdu na miejscu przez niezależnego rzeczoznawcę.
Tak, najczęstszą przyczyną odmowy są sytuacje, gdy:
 • uszkodzony element nie jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach danego zakresu
 • ubezpieczony nie postępował zgodnie z procedurą likwidacji szkody (np. dokonał naprawy przed akceptacją zgłoszenia ze strony działu likwidacji szkód)
 • uszkodzenie jest wynikiem typowego zużycia a nie nagłej awarii
 • uszkodzenie miało miejsce przed zawarciem umowy ubezpieczenia
 • szkoda jest wynikiem rażącego niedbalstwa ubezpieczonego (np. brak oleju w silniku)
 • Wszystkim klientom zalecamy uważne zapoznanie się z zakresem i warunkami ubezpieczenia, a w razie wątpliwości zapraszamy do kontaktu z CAS.
  Przedłużona gwarancja DEFEND Car Protect może zostać nabyta jedynie wraz z pojazdem zarejestrowanym na terenie Polski.

   

  W najbardziej liberalnym wariancie PLUS wiek pojazdu nie może przekraczać 15 lat (liczony od daty produkcji lub daty pierwszej rejestracji) a przebieg pojazdu nie powinien przekraczać 250 000 km na dzień przystąpienia do ubezpieczenia.
  Tak, ubezpieczenie DEFEND Car Protect pokrywa szkody, jakie wystąpiły na terenie państw Unii Europejskiej.
  Składka kalkulowana jest w oparciu o szereg zmiennych, tj.:
 • wybrany wariant przedłużonej gwarancji (pojazd jest kwalifikowany w oparciu o aktualny wiek i przebieg)
 • pojemność silnika
 • oraz dodatkowe parametry takie, jaki:
 • okres ubezpieczenia
 • roczny limit przebiegu
 • maksymalny limit odszkodowania
 • czy, udział własny
 • dlatego nie jesteśmy w stanie podać jednej uśrednionej ceny.

  Jeśli chcesz poznać składkę dla swojego pojazdu skontaktuj się bezpośrednio z partnerem DEFEND lub z nami a my wskażemy ci najbliższy punkt, gdzie będziesz mógł nabyć polisę.

  W przypadku naprawy na terenie Polski, naprawy są wykonywane w oparci o bezgotówkowy system rozliczeń dla ubezpieczonego.

   

  W przypadku naprawy zagranicą, ubezpieczony pokrywa jej koszt a po powrocie do kraju następuje zwrot w oparciu o fakturę, równowartość w PLN.

  Tak odszkodowanie pokrywa całkowity koszt związany z naprawą pojazdu (zarówno części jak i robocizna).
  Przedłużoną gwarancją mogą być objąć również pojazdy, które nie posiadają książki serwisowej. Ubezpieczony jest zobowiązany do serwisowania pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta od momentu jego zakupu, nie krócej niż do końca okresu obowiązywania ubezpieczenia. Zalecamy przechowywanie wszystkich dokumentów potwierdzających przeprowadzone przeglądy tak aby w razie zaistnienia szkody możliwa była ich weryfikacja.
  Tak, przedłużona gwarancja DEFEND Car Protect może zostać przeniesiona na nabywcę pojazdu. Zgłoszenie zmiany powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty sprzedaży pojazdu na formularzu dołączonym do warunków ubezpieczenia, co zostanie potwierdzone odpowiednim aneksem.
  Nie trać ani złotówki z wartości samochodu z dnia jego zakupu! Wystarczy, że zdecydujesz się na ubezpieczenie GAP DEFEND, które w przypadku wystąpienia szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu, pozwoli Ci nabyć nowy samochód o tej samej wartości (klasie), co utracony czy też bezproblemowo spłacić zaciągnięty leasing/kredyt.

   

  Wypłata z GAP to dodatkowe odszkodowanie do odszkodowania z polisy AC lub OC sprawcy. Dzięki ubezpieczeniu GAP, spłata pozostałych rat zaciągniętego finansowania nie będzie stanowiła już najmniejszego problemu, a nadwyżka wystarczy na uruchomienie kolejnego kredytu/leasingu.

  Nie zawsze jest tak, że najtańsza opcja jest najgorsza a najdroższa najlepsza. Należy spokojnie zastanowić się na jakie ryzyka jesteś narażony i wybrać właściwy dla siebie wariant ubezpieczenia.

   

  Więcej na temat GAP i dostępnych wariantów dowiesz się ze strony www.gapdefend.pl.

  Jesteś doświadczonym kierowcą ale obawiasz się piratów drogowych? DEFEND Gap MINI jest dla Ciebie.

  Nie chcesz pokrywać udziału własnego zapisanego w ubezpieczeniu autocasco? Uzupełnij polisę GAP o wariant DEFEND Gap XS.

  Przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ustalana jest suma ubezpieczenia, która odpowiada wartości pojazdu wskazanej na fakturze lub umowie sprzedaży. Wartość ta nie obejmuje ewentualnych akcesoriów, dodatkowego wyposażenia czy np. innych umów ubezpieczenia nabytych wraz z pojazdem, a dokument zakupu nie może być starszy niż 120 dni.

   

  W przypadku wystąpienia szkody ustalana ubezpieczyciel AC/OC ustala wartość równą rynkowej wartości pojazdu z dnia zaistnienia szkody. Wartość ta odpowiada rynkowej, możliwej do uzyskania cenie sprzedaży pojazdu na dzień wystąpienia.

  Tak, ubezpieczenie GAP DEFEND może zostać przeniesiona na nabywcę pojazdu. Zgłoszenie zmiany powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty sprzedaży pojazdu, na formularzu dołączonym do warunków ubezpieczenia, co zostanie potwierdzone odpowiednim aneksem.
  Jeśli pojazd zostanie odnaleziony po zakończeniu dochodzenia przez policję a wcześniej nastąpiła już wypłata z ubezpieczenia autocasco oraz GAP, to pojazd przekazywany jest ubezpieczycielowi z tytułu rozliczenia autocasco, odszkodowanie z polisy GAP nie podlega zwrotowi i zostaje z ubezpieczonym.
  Ubezpieczenie może być zawarte przez osobę fizyczną, osobę prowadzącą działalność gospodarczą czy osobę prawną. Nie ma znaczenia czy samochód był zakupiony za gotówkę, w leasingu czy kredycie. Ubezpieczenie można zawrzeć w dniu zakupu pojazdu, nie później jednak niż w przeciągu 100 dni od tej daty bądź w momencie wznawiania ubezpieczenia AC/OC w kolejnych latach. To Ty decydujesz czy samochód będzie ubezpieczany wg wartości fakturowej z VAT lub bez VAT, przy czym pojazd musi spełniać następujące kryteria:
 • Pojazd nowy lub używany do 6 roku eksploatacji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia GAP.
 • Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
 • Pojazd, który nie jest eksploatowany jako: pojazd specjalny, nauka jazdy, pojazd do przewozu osób (w tym taxi), wynajmowany w formule rent a car.
 • Pojazd o wartości fakturowej nieprzekraczającej 400 000 zł, (jeżeli kupujesz droższe auto, zapytaj o indywidualną zgodę).
 • Pojazd objęty ubezpieczeniem Auto-Casco, w przypadku ubezpieczenia w wariancie MAX.
 • Ubezpieczenie AC w pełnym zakresie, wykupione w dowolnym towarzystwie. Na polisie powinna być wyszczególniona wartość na jaką pojazd został ubezpieczony.

   

  W innym przypadku zapraszamy do zawarcia umowy ubezpieczenia DEFEND Gap MINI, gdzie nie wymagamy ubezpieczenia autocasco.