Nechte své starosti u nás Vaše delší jistota na cestách

Ochrana osobních údajů

Informace a sdělení poskytované subjektu údajů v souladu s  nařízením o ochraně osobních údajů 

Vážení klienti, 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, bychom Vás rádi informovali o zpracování Vašich osobních údajů naší společnosti. 

V závislosti na pojistiteli Vaší pojistné smlouvy naleznete v pravém odstavci plné znění těchto informací.